Дяволът е в детайла

Освен, че създадохме LISSO, ние проектираме и програмираме различни по сложност уеб базирани софтуерни решения за вашия бизнес:

  • електронни магазини;
  • цялостни системи за управление на бизнеса;
  • мобилни приложения;
  • и всяка друга интересна идея, която би могла да ви даде крила...

Технологиите, които ползваме са разнообразни. Свободата, Санчо...